INTERVIEW MET MEZELF

Bij het interview

Januari 1979

Dit interview is in een paar uur tijd in drie achtereenvolgende avonden geproduceerd.
De vragen bestonden niet, de vragensteller was ikzelf.
Het was een unieke ervaring om zolang en diepgaand jezelf afwisselend aan het woord te laten en te bekritiseren.
Het is hier ongewijzigd opgenomen.
De inhoud is langdradig en oninteressant. Maar de verschijnselen die er in verwerkt zijn en die ik achteraf heb ontdekt, boeien mij.

  • Bijvoorbeeld het verschijnsel dat ik mijzelf soms in de rede val.
  • Bijvoorbeeld het verschijnsel dat ik met name in het begin en midden van het interview niets van mijzelf begrijp.
  • Bijvoorbeeld dat aan het eind er van meer begrip sprake is, hoewel er – ten onrechte – slechts in de aanvang sprake van humor is.
  • Bijvoorbeeld dat het interview in de jij vorm is gestart, maar naarmate het onbegrip toenam, de u vorm werd ingevoerd.
  • Bijvoorbeeld dat ik de kritiek van de vragensteller ook om mij heen tegenkom.
  • Bijvoorbeeld...

Nog interesse in het interview?