Pleekrantkalender augustus 1982

Beetgenomen

Je hoeft de krant maar open te slaan:

Laatst las ik dat wij een tolerant volkje zijn. Buitenlanders noemen we etnische minderheden. Wij stoppen ze in overvolle volkswijken en veroordelen de Hollanders die daar wonen tot een soort van tolerant gedrag ondanks het feit dat die Hollanders zichzelf vreemdeling beginnen te voelen in hun eigen straat.
Anderen zien de oplossing door de buitenlanders massaal over de grens te zetten.
Wij hebben werklozen genoeg.
Eens hadden we ze nodig. Voor werk wat wij niet meer wilden doen.
Of voor werk waar niet genoeg voor werd betaald.
Tot voor kort waren ze nog goed genoeg om ze in pensions financieel uit te kleden... De laatste makelaars verdwijnen nu uit het zicht met volle zakken nadat ze hen onverkoopbare panden in krottenbuurten hadden verkocht.
En nu is er geen winst meer aan hen te behalen.
Sterker nog: ze gaan geld kosten. Ze profiteren van onze uitkeringen.
Je hebt nu twee mogelijkheden: of je veroordeelt de gastarbeider die werkeloos is (of nog werk heeft en dan eigenlijk ook a-sociaal is) of je veroordeelt de Hollanders die in de getto’s problemen ondervinden van die buitenlanders.
De ene stelling getuigt van intolerantie.
De ander niet. Maar de laatste is even intolerant.
Zolang de buitenlander maar niet naast jou in de straat woont is het niet zo moeilijk om Hollanders te veroordelen die in de krottenbuurten met een overmaat aan buitenlanders opgescheept zitten en daar tegen in verzet komen.
En nu krijgen buitenlanders ook nieuwbouwwoningen toegewezen.
De eerste protesten heb ik reeds gehoord...
Tolerant volkje zijn wij.
En één van hen ben ik.

beet

ik kan wel woorden
verzinnen
en letters gebruiken
maar wat is het anders
wat is
het anders
dan een onzinnige poging
proberen
om de dingen
de heilige dingen
bij de naam te noemen
bij de neus te nemen