Pleekrantkalender mei 1982

Retour

Je hoeft de krant maar open te slaan:

Wat is vooruitgang anders dan geloven dat de problemen die je oproept als je wat nieuws ontdekt, ook wel oplossen?
Wat is vooruitgang anders dan achteruitgang als blijkt dat het nieuw uitgevonden middel méér problemen veroorzaakt dan er ooit opgelost kunnen worden.

Het hele begrip vooruitgang is gebaseerd op de veronderstelling dat je uit ervaringen kunt leren en op basis van het geleerde kun je verder.
Verder gaan is het sleutelwoord voor vooruitgang.
En aangezien de mens niet in staat lijkt om grenzen te accepteren zijn we op allerlei terreinen bezig die grenzen steeds verder te verleggen.

Je ziet het aan de wereldrecords in de sport. Maar ook aan de grenzen van de menselijkheid die de records mogelijk moeten maken. Ook die grenzen worden steeds weer verlegd.

Je ziet het aan de medische wetenschap. We accepteren de dood niet en zoeken dus voortdurend naar middelen en machines om het lijden, de pijn en de ziekte te verlengen. Je ziet het aan de wapens.
Ze schakelen niet – zoals vroeger – de vijand uit. Nee, ze schakelen een volk, een cultuur uit. Die wapens hebben geen aanvallende waarde, geen verdedigende waarde. De grenzen zijn zo verlegd dat deze wapens alleen maar een vernietigende waarde hebben.

We noemen dit ‘vooruitgang’!
Ik noem het ‘verder gaan’.
Verder gaan dan je kunt. En we doen allen mee.
En één van hen ben ik.


heen en terug

vertel me, wie is verder heen:
hij, die voor z’n geluk gezondheid vergooit
of
hij, die voor z’n gezondheid z’n geluk vergooit
waarheen?