PERIODIEKEN

Lang voordat Jaap columns begon te schrijven, heeft hij met dezelfde functie gebruik gemaakt van de pleekrant. Dit was een schrijfsel wat in de WC opgehangen werd om het verblijf op de WC te veraangenamen en de lezers tot nadenken over een onderwerp te stemmen.

De eerste stamt uit zijn tijd bij de verffabriek Varossieau (het latere Sigma Coatings).
Vervolgens bij het SPC (Sociaal Pedagogisch Centrum) in Den Haag; eerst bij het GVT (gezinsvervangend tehuis) de Loef en later bij het GVT de Zoutmanstraat.

In de Zoutmanstraat en later bij Bureau ’t Werkt van stichting Keerkring en nog weer later op de Zuidhollandse Eilanden bij PameijerKeerkring zorgde Jaap dat er nieuwsbulletins kwamen waarin hij altijd een bijdrage in de vorm van een overdenking verzorgde.

In de loop van de tijd zullen steeds meer van deze overdenkingen toegevoegd worden.