Vaderland? Wat is dat?

Je bent geboren in land A, je leeft er je leven, dus is land A je vaderland.

Het is goed om te weten, dat je in de allereerste plaats geboren bent op deze aarde. En dat die hele aarde jouw vaderland is. Het is goed om te weten, dat je zo ruim mag, maar ook moet denken. Waar dient een land, een vaderland anders voor dan om aan te duiden, dat je bij een bepaalde groep mensen behoort? Er is niets op tegen wanneer je je maar beseft dat het zinvoller is om je daaraan te onttrekken en je aan te sluiten bij die groep mensen waartoe je je wel toe aangetrokken voelt.
Want dat behoeft helemaal je vaderland niet te zijn.

We moeten ervoor waken een land ons vaderland te noemen en er bijzondere waarde aan toe te kennen alleen omdat we er geboren zijn. We zijn in de eerste plaats wereldburger en als men het zo wil bezien, zal men tot de conclusie komen dat, zo gauw iemand speciale waarde aan zijn vaderland toekent, men bezig is aan een vorm van discriminatie, omdat hij diezelfde waarde aan andere mensen op deze zelfde aarde onthoudt.

En als we dat inzien, kunnen we het belang van welk mens dan ook zuiver afwegen tegen het belang van onze buurman.
Of het dan ook zuiver gebeurt, is dan weer een andere vraag.