Wat zijn grenzen?

Nederland houdt op waar Duitsland begint. Nederland houdt op waar België begint. Europa houdt op waar Afrika begint. Houdt dat in dat Nederlanders niet verantwoordelijk zijn voor wat er in Duitsland gebeurt? Tot op zekere hoogte niet, nee. Maar de toekomst wijst uit, dat dat op den duur geen haalbare stelling is en niet blijvend te verdedigen valt. Want wanneer men in het Duitse gedeelte van de Rijn olie pompt, hebben wij er wel degelijk last van. In zoverre zijn zij (de Duitsers) verantwoordelijk voor wat zij hier veroorzaken. Zo is ons rijk Europa verantwoordelijk voor de armoede in de derde wereld. Samen met Amerika. Daarom kunnen we stellen, dat grenzen heel kritisch moeten worden bezien. Want als we beseffen dat je, door hier iets toe te staan, anderen onder ons daarmee last bezorgt, kunnen we als groep nog wel zeggen: dat hebben we er voor over. Maar dat kan niet meer, als we als land zoiets doen waarvan een ander land dan de last ervaart. En dat is momenteel het geval. Heel ernstig. Want, een regelrecht gevolg van onze welvaart is de armoede in de derde wereld. Dat zijn misdrijven. Daar zullen we eens voor gestraft worden.