Denkwerk

Het is nuttig gebleken een stukje te schrijven wat enerzijds aansluit op het werkstuk 'WAT BEN JE' uit 1976. Anderzijds dient dit stukje een weergave te zijn van mijn opvattingen over de wijze waarop mensen in dit leven tegenover zichzelf staan. En hoe zij tegenover anderen staan.
De vorming van de eigen persoonlijkheid is hierbij in het geding.
Maar ook hoe wij over ons eigen handelen en ons eigen denken... denken.
Hoe wij daarover oordelen.
En tenslotte, hoe wij over het denken en handelen van de ander denken.

Opnieuw moet met nadruk worden opgemerkt dat dit werkstukje geen enkele wetenschappelijke basis kent. Er zullen heus zaken in staan die de lezer vanuit de literatuur zal herkennen, maar evenzeer zullen er zaken in staan, welke door diezelfde -of andere literatuur- ontkend of bestreden zullen worden.
Dit werkstukje is voornamelijk tot stand gekomen door intensief met het eigen denken en gedrag bezig te zijn. Soms in relatie tot het denken en gedrag van anderen. Soms in relatie tot eigen ervaringen uit het verleden.

De indeling: