Proza over relaties

de les lezen

ik denk niet dat er iemand zal zijn
die ooit in volle omvang zal begrijpen
wat het voor twee mensen betekent
om een zó belangrijke stap te moeten doen
zonder er ook maar op enigerlei wijze zelf
volledig achter te kunnen staan.

het is een gevecht tegen de norm
vechten tegen iets, waarvan je weet
dat het enorm belangrijk is
maar waar je zelf nauwelijks achter
kunt staan, al zou je het willen;
het is vechten tegen armoede.

het is niet het vechten tegen mensen
ook al wordt dat wel zo uitgelegd
het is vechten tegen armoede
welke hen dwingt opgelegde regels
als eigen normen te hanteren.
eigenlijk is het zo goed te begrijpen.

want wat kunnen arme mensen
die slechts opgelegde regels
als eigen normen hanteren
anders
dan deze normen op hun beurt
ook weer domweg opleggen?

o

Hoelang...?

Zolang de ander concurrent is
blijft hij slechts een onderdeel van
het spel
maar jij ook.

Zolang jouw tuin door de heining
wordt gescheiden van andere tuinen
blijft je tuin
onderdeel
van het park.

Zolang de ander voor jou gevaarlijk kan zijn
ben jij het voor de ander
je maakt deel uit
van het spel.

Zolang de ander niet dezelfde is
in zijn anders zijn
als jijzelf
wordt het leven er niet beter op.

Alleen Liefde
kan jou uit het spel tillen
dat mensen tot speelballen maakt
van elkaar.

Alleen Liefde
is de weg
waarlangs alle zijn
van iedereen
zinvol kan zijn.

o

de bruiloft I

twee mensen kiezen voor elkaar
een belangrijk moment.
feest
proost

wat aan de bruiloft voorafging:
een belangrijk moment.
leven

de bruiloft II

honderd mensen willen horen
dat je gekozen hebt
willen feest
proost

waarschuwing

binnen twee jaar
vraagt men naar kroost
proost

o

Leven sloop

de mens
hij wordt
geboren
kleine wereld
vol afhankelijkheid
leert, proeft, drinkt, ervaart
groeit
wereld groeit
mogelijkheden groeien
als de kool waaruit hij kwam
hij trouwt
en kiest uit mogelijkheden
onafhankelijk
kiest voor bescherming
afhankelijkheid
herhaling
want
de mens
hij wordt
geboren